• Alper Çelik Temel İş Güvenliği Eğitimini Güven Bir den alıyor.
 • Yörükler teknik hizmetlerde Güven Bir OSGB yi tercih etti.
 • Vastaş sağlık hizmetinde Güven Bir OSGB ile elele.
 • Techrib Sağlık hizmetinde Güven Bir OSGB yi tercih etti.
 • Tanteks İş Güvenliği Uzmanlığı ve İşyeri Hekimliğinde Güven Bir OSGB ile çalışıyor.
 • Ren Gıda sağlık ve İş Güvenliği hizmetlerinde Güven Bir OSGB de.
 • Nurteks sağlık hizmetlerinde Güven Bir OSGB yi tercih etti.
 • Met İplik İş Güvenliği Hizmetlerinde Güven Bir OSGB yi seçti.
 • Maspen sağlık hizmetlerini Güven Bir OSGB den aldı.
 • Lider Catering sağlık Hizmetlerinde ve İş Güvenliği Uzmanlığında Güven Brir OSGB ile çalışıyor.
 • Köseoğlu sağlık hizmetlerini Güven Bir OSGB den aldı.
 • Emek Prefabrik İSG Hizmetlerinde Güven Bir OSGB ile çalışıyor.
 • Altek İş Güvenliği Eğitimlerini Güven Bir OSGB den aldı.
 • Arıteks İş Güvenliği Uzmanlığında Güven Bir OSGB yi tercih etti.
 • Cons İşyeri Hekimiği ve İş Güvnliği Uzmanlığında Güven Bir OSGB ile elele.
 • Dünyada yaklaşık 4 bin insanın hayatını kaybetmesine sebep olan, Batı Afrika’dan Londra, Paris, Oslo, Frankfurt ve Madrid gibi Avrupa şehirlerine yayılan ve son olarak Amerika’da görülen Ebola hastalığı büyük bir hızla yayılıyor. Halen tedavisi bulunamayan Ebola virüsüne karşı yapılabilecek tek şey ise önleyici tedbirler almak.

Hakkımızda

Firmamız
Profesyonel danışmanların ve mühendislerin bir araya gelmesiyle oluştu. Birbirlerine yakın alanlardaki uzmanlıkları aynı potada birleştirerek reel bir sinerji meydana getirmiştir. Dinamizmi ve değişimi içinde barındıran, hizmetlerini sürekli yenileyen ve geliştiren bir eğitim, denetim ve danışmanlık kuruluşudur.

Amacımız
Gerçek ihtiyaçlarını müşterilerimizin bakış açısıyla görerek, hedeflerine uygun, pratik, etkin ve kalıcı çözümler üretmektir.
Birlikteliğimizin her aşamasında vazgeçilmez ilkelerimiz "İnsana saygı, dürüstlük ve sırdaşlıktır."nbsp "Sizin için, Sizinle beraber..." ilkesi ile çalışarak, müşterilerimizle birlikteliğimizden elde ettiğimiz tecrübeyi yine müşterilerimizin hizmetine sunmaktır.

Hedeflerimiz
Gücünü takım çalışması ve müşterilerinden alarak verdiği hizmetlerde, yeni değerler üreten ve bu değerlerle bilinen bir kuruluş olmaktır.

Sermayemiz
Bilgi ve tecrübemizi dinamizmle birleştirerek, müşterilerimize sunduğumuz isabetli ve faydalı hizmetlerdir.

Tecrübemiz
Bir Mühendislik, 1999'dan beri 1000'i aşkın firmada İş Güvenliği çalışmaları yapmış, sektöründe 50.000 kişiye varan eğitimler vermiş, yüzlerce risk analizi yapmış ve binlerce cihazı test ve muayeneye tabi tutmuştur.

OSGB Çalışmalarımız
Güvenbir OSGB olarak, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak amacıyla

İşyerinde sağlık ve güvenlik risklerine karşı yürütülecek her türlü koruyucu, önleyici ve düzeltici faaliyeti kapsayan çalışma ortamı gözetimi,

İşçilerin sağlığını korumak ve geliştirmek amacı ile işçilere verilecek sağlık gözetimi,

İşçilerin iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ve bilgilendirilmesi,

İşyerinde kaza, yangın, doğal afet ve bunun gibi acil müdahale gerektiren durumların belirlenmesi, acil durum planının hazırlanması, ilkyardım ve acil müdahale bakımından yapılması gereken uygulamaların organizasyonu ve ilgili diğer birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılması,

Çalışma ortamının gözetimine ve işçilerin sağlık gözetimine ait bütün bilgilerin kayıt altına alınması,

İşçilerin yaptıkları işler, işyerinde yapılan risk değerlendirme sonuçları ve maruziyet bilgileri ile işe giriş muayeneleri, periyodik sağlık muayeneleri sonuçları ve iş kazaları ile meslek hastalıkları kayıtlarının, işyerindeki kişisel sağlık dosyalarında gizlilik ilkesine uyularak saklanması,konularında tüm süreç ve takip uygulamalarını en üst seviyede yerine getirmekteyiz.

Onun için sloganımız "ETKİN BİLGİ, DİNAMİK TECRÜBE!"

İş Güvenliği Uzmanlığı

29.12.2012 tarihli 28512 sayılı resmi gazete yayınlanan İş güvenliği uzmanlarının görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri hakkındaki yönetmeliğin 9. Maddesine göre

İşyeri Hekimliği

İşyeri Hekiminin Görevleri Nelerdir? İşyeri hekimleri, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında aşağıdaki görevleri yapmakla yükümlüdür.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı

Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR), Türkiye’de 01.01.2014 tarihinde uygulamaya girmiştir.

Çalışma Müşavirliği

Çalışma Müşavirliği Dinamizmi ve değişimi içinde barındıran, hizmetlerini sürekli yenileyen ve geliştiren bir eğitim, denetim sistemidir. İş Müşavirliği profesyonel kariyere sahip danışman ve uygulayıcıların bir araya gelmesiyle oluştu birbirine yakın alanlardaki ustalıklarımızı aynı potada birleştirerek reel bir sinerji yaratalım istedik..

Eğitimler

İşverenler, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının tesis edilmesi için gerekli önlemleri almakla yükümlüdürler. Bu amaçla, işverenler, çalışanları, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek, onların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ve bunlarla ilgili alınması gerekli tedbirler konusunda işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitim programlarını hazırlamak, eğitimlerin düzenlenmesini, çalışanların bu programlara katılmasını sağlamak ve verilecek eğitim için uygun yer, araç ve gereç temin etmekle yükümlüdürler.