Risk Analizi

Risk Analizi

Risk, tehlikelerden kaynaklanan bir olayın meydana gelme ihtimali ile zarar verme derecesinin bileşkesidir. Risk değerlenmesi, tüm proseslerde riskin büyüklüğünü tahmin etmek ve riske tahammül edilip edilemeyeceğine karar vermektir. Sistematik olarak tehlikeleri belirlemek, riskleri ortaya çıkarmak ve riskleri kontrol etmek için uygunyöntemler kullanarak yapılan çalışmaların  bütünüdür..

İŞ HAYATINDA RİSK KAYNAKLARI

 • İşyerlerinde yapılan işler
 • Yürütülen operasyon ve çeşitli prosesler
 • Kullanılan maddeler
 • Her türlü makine ve donanımlar
 • İşyeri ve çevresinde bulunan kişiler
 • İşyerinde oluşturulan organizasyonlar
 • Çevre koşulları
 • Çeşitli unsurların birbiriyle etkileşmesi


RİSK DEĞERLENDİRMESİ ve RİSK YÖNETİMİNİN İŞVERENLER AÇISINDAN FAYDALARI

 • Tehlike ve riskleri önceden görebilme
 • Proaktif yaklaşımla acil durumlar için her an hazırlıklı olma
 • İstenmeyen durumların önlenmesi ile kayıpların maddi ve manevi olarak azaltılması
 • Sorumluluk, görevlerin belirlenmesi ve paylaşımı
 • Güvenli teknoloji seçimi ve güvenli çalışma ortamı temini
 • Uluslararası saygınlık ve geçerlilik